Algemene voorwaarden

Proefles

 • Het is mogelijk een proefles te volgen bij dansschool Forza Danza. Bij interesse in verschillende dansstijlen en/of docenten, mag dat in meerdere lesgroepen gedaan worden. Dit kan worden aangegeven op het proeflesformulier op de website.
 • Tijdens een proefles mogen ouders de eerste 10 minuten en de laatste 10 minuten van de les in de danszaal aanwezig zijn.
 • Het is mogelijk iemand mee te nemen naar een proefles. Dit moet van tevoren gemeld worden.


Aanmelding

 • Na het volgen van een proefles, maakt de danser zijn of haar definitieve keuze voor de lesgroep(en) van zijn/haar voorkeur. Hij/zij vult een inschrijfformulier volledig in en ondertekent dat. Daarna staat een danser officieel ingeschreven bij dansschool Forza Danza. Vanaf die les gaat de betaling in.
 • Als een danser later in de maand instroomt, wordt de verschuldigde contributie van de maand waarin de danser is ingestroomd, naar rato aangepast. Bij de allereerste incasso wordt dus het volgende afgeschreven: de eventueel gevolgde lessen van de maand waarin de danser is ingestroomd + het lesgeld voor de aankomende maand + inschrijfkosten. Het lesgeld kan bij de eerste incasso dus hoger uitvallen.


Lessen

 • Van dansers wordt verwacht dat ze een paar minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 • Deelname aan de lessen dient te geschieden in geschikte danskleding. Zo zijn een spijkerbroek, (vieze) buitenschoenen en dansen op sokken niet toegestaan. Ook is het verboden om met zwarte zolen die afgeven op de vloer, de danszaal te betreden.
 • Tijdens de les is het niet toegestaan om kauwgom te gebruiken.
 • Toeschouwers mogen de eerste 5 minuten (warming up) en de laatste 5 minuten in de danszaal aanwezig zijn, mits ze niet storen.
 • Indien de docent het als storend ervaart dat er gedurende zijn of haar les mensen aan de kant meekijken, mag hij/zij de toeschouwer(s) op ieder willekeurig moment verzoeken de zaal te verlaten.
 • Het is ten strengste verboden voor zowel leerlingen als bezoekers om zelf foto’s en/of video opnames te maken tijdens de danslessen. Er moet eerst toestemming worden gevraagd aan de aanwezige docent.


Afmelden voor een les

 • Indien een danser eenmalig verhinderd is, hoeft er niet te worden afgemeld. Wanneer er in de les aan een optreden of aan de eindshows wordt gewerkt, moet iedere Forza danser zijn verhindering wel zo snel mogelijk melden voordat de les begint.
 • Indien een danser om wat voor reden dan ook voor een langere periode afwezig is, gelieve dit door te geven. Bij voorkeur via whatsapp naar het telefoonnummer van Forza Danza (06-28886899) of anders via e-mail (info@forzadanza.com).


Les inhalen

 • Indien een danser een dansles om welke reden dan ook heeft gemist, kan deze les in worden gehaald in een ander lesuur. Dit moet binnen 7 dagen gebeuren. Een les inhalen gaat áltijd in overleg met de dansschool. Forza Danza kan niet garanderen dat dit altijd mogelijk is. Er kan bijv. geen les worden ingehaald in een lesgroep die vol zit of die toewerkt naar een optreden. In de maanden voorafgaand aan de eindshow zal het dus ook niet (altijd) mogelijk zijn lessen in te halen. Verder is het niet de bedoeling dat gemiste lessen worden ‘opgespaard’. Zodra een danser staat uitgeschreven bij Forza Danza, kunnen eerder gemiste lessen niet meer worden ingehaald.


Betaling

 • De betaling verloopt via automatische incasso rond de 30ste van de maand. Bij Forza Danza wordt het lesgeld vooruit betaald, dus vóór de aankomende maand.
 • Indien het voor dansschool Forza Danza niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te incasseren, stuurt Forza Danza een betalingsherinnering via de mail en behoudt de dansschool zich het recht voor om hiervoor  €5,- administratiekosten in rekening te brengen.`
 • Indien er na de eerste betalingsherinnering nog steeds niet wordt betaald, stuurt Forza Danza een tweede betalingsherinnering via e-mail. Vanaf dat moment wordt de danser de toegang tot de les geweigerd totdat er is betaald. Ook wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Er mag vanaf dat moment dus níet meer worden deelgenomen aan de les. Komt een danser toch naar de les? Dan zal de danser worden verzocht de zaal te verlaten. Kinderen kunnen aan de zijkant wachten totdat ze worden opgehaald. Het is altijd mogelijk om vóór aanvang van de dansles het achterstallige lesgeld te betalen via de telefoon en hier een bewijs van te laten zien aan de docent(e). Zodra er is betaald, wordt de les blokkade direct opgeheven.
 • Indien er na een tweede betal